Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

"Pejzaże regionalne" Audycja z dn. 21.05.2023 r.

J. Fałat "Przed polowaniem w Rytwianach" - fot. Wikipedia

ZAGADKA   HISTORYCZNA (21.05.)

JULIAN FAŁAT (1853 -1929) był wybitnym malarzem akwarelistą, przedstawicielem realizmu i impresjonistycznego pejzażu.

J.Fałat - Autoportret (fot. Wikipedia)

J.Fałat - Autoportret (fot. Wikipedia)

W 1900 r. w wieku 47 lat stanął na ślubnym kobiercu.

Jego żoną została, mająca 21 lat panna włosko - austriackiego pochodzenia, spokrewniona z Habsburgami MARIA LUIZA COMELLO DE STUCKENFELD (1879 – 1916).

(fot. Pamiętniki J.Fałata -Polona)

(fot. Pamiętniki J.Fałata -Polona)

Poznał ją dzięki Siostrze Zmartwychwstance, Matce CELINIE BORZĘCKIEJ (1833 -1913), od 2007 r. błogosławionej Kościoła katolickiego.

(fot. Wikipedia)

(fot. Wikipedia)

Fałatowie doczekali się trojga dzieci: HELENY, LUCJANA i KAZIMIERZA.

W którym małopolskim mieście w kościele p.w. św. Małgorzaty i św. Katarzyny pobrali się Julian i Maria Luiza?

(fot.Janericloebe/Wikipedia)

(fot.Janericloebe/Wikipedia)

Proszę podać nazwę tego miasta.

ADRES INTERNETOWY: regionalne@radiokrakow.pl

                                          do godz. 7.30 dnia 21.05. 2023 r.

UPOMINKI:

książka "ŚLAD" Małgorzaty Bajorek i Kingi Polańskiej o historii muszyńskich Żydów

kwartalnik literacko - artystyczny "AFRONT" (numer 16-17)

"ATLAS POLSKICH STROJÓW LUDOWYCH. STRÓJ POGÓRZAN" - Sebastiana Flizaka

płyta CD "BRING IT ALL HOME - KAMAHUK" z muzyką etno i folk

album "GENA NOWAK (1927 -1981). (Nie)pokorna wśród artystów" autorstwa Krystyny Suchodolskiej -Olchawy.

Rozpoczęły się wydarzenia związane z 60 - leciem Koronacji Cudownej Figury Matki Bożej Ludźmierskiej.

Figura mierząca 125 cm wysokości, wyrzeźbiona z drewna lipowego, liczy ponad 600 lat.

Już w 1765 r. podczas wizytacji biskupiej w tej najstarszej na Podhalu parafii, odnotowano że figura słynie od wieków niezliczonymi łaskami i ściąga tłumy pielgrzymów.

Ludźmierz (fot. Adam Dziura/Wikipedia)

Ludźmierz (fot. Adam Dziura/Wikipedia)

15 sierpnia 1963 r. figura została  ukoronowana koronami papieskimi przez Prymasa Tysiąclecia kardynała STEFANA WYSZYŃSKIEGO i biskupa KAROLA WOJTYŁĘ.

Na zakończenie uroczystości, w których wzięło udział 200 tysięcy wiernych, czterech biskupów w procesji ruszyło z ukoronowanym posągiem w stronę kościoła.

Wtedy z ręki Matki Bożej wypadło berło, które zdołał pochwycić bp Karol Wojtyła.

Ten znak odczytano proroczo. W powszechnym przekonaniu wstawiennicza moc Gaździny Podhala sprawiła, że kardynał Karol Wojtyła obrany został papieżem 16.10. 1978 r.

Główne uroczystości rocznicowe odbędą się 15.08.2023 r. ale już rozpoczęły się poprzedzające je wydarzenia nie tylko o charakterze religijnym - informuje ks. kanonik JERZY FILEK, proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w LUDŹMIERZU i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala.

(fot. Adam Dziura/Wikipedia)

(fot. Adam Dziura/Wikipedia)

Posłuchaj!

Do 11.06. 2023 r. w Galerii "PIWNICA POD TRÓJKĄ" w siedzibie Muzeum Okręgowego w TARNOWIE, Rynek 3, czynna jest kolejna wystawa z cyklu  „Tarnowscy Artyści w Galerii Muzealnej”.
Tym razem nosi ona tytuł "OD NATURY DO SACRUM" i jest prezentacją prac MARTY ODBIERZYCHLEB.
Jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie (1978 r.).

Naukę kontynuowała na kierunku wychowanie plastyczne (pracownia prof. Wojciecha Kubiczka) w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny), którą ukończyła w roku 1990.
Uczestniczka studiów podyplomowych plastycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1991 r.).
Należy do Polish Art Club (polsko-amerykańskiej organizacji artystycznej z siedzibą w Chicago, zajmującej się promowaniem polskiego dziedzictwa, sztuki, muzyki i literatury w Stanach Zjednoczonych).
Jest członkiem grupy „ArtPo” z siedzibą w Chicago, zrzeszającej polonijnych malarzy, grafików, fotografików i rzeźbiarzy.
Uczestniczyła w ponad 90. wystawach zarówno w kraju jaki za granicą.

W swoim dorobku posiada wiele nagród i wyróżnień, otrzymanych za udział w konkursach organizowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą, m.in. Ogólnopolskich Konkursach Plastycznych „Konfrontacje”, Międzynarodowych Biennale Twórczości Nauczycieli, a także uczestnictwo w wystawach zbiorowych w Polish Museum of America.
Przez cały okres pracy zawodowej jako nauczycielka plastyki i pedagog umiejętnie łączyła ją z twórczością artystyczną.
Jakie prace można obejrzeć na tej tarnowskiej wystawie?

Posłuchaj!Galeria BWA "JATKI" w NOWYM TARGU jest oddziałem Małopolskiego Centrum Kultury "SOKÓŁ" w Nowym Sączu.

Do 30.05. 2023 r. czynna jest tam wystawa dwóch artystek, koleżanek ze szkolnej ławki w Liceum Plastycznym im. A. Kenara w ZAKOPANEM.

B.Piszczór (z lewej) i J.Borowicz - fot. A.Dziubas

B.Piszczór (z lewej) i J.Borowicz - fot. A.Dziubas

Obie potem ukończyły krakowską Akademię Sztuk Pięknych.

BARBARA PISZCZÓR na Wydziale Malarstwa, gdzie studiowała u prof. Stanisława Rodzińskiego i prof. Jacka Waltosia, a JOANNA BOROWICZ na Wydziale Rzeźby u prof. Stefana Borzęckiego.

Ulubione motywy malarskie Barbary Piszczór to człowiek, tajemnica istnienia, przemijania.  

Na nowotarskiej wystawie prezentuje 3 obrazy na których utrwaliła swoją babcię. Są też pejzaże Tatr.

Joanna Borowicz kompozycje rzeźbiarskie tworzy głównie w brązie metodą na wosk lany.

A co to oznacza? - wyjaśnia  ANNA DZIUBAS, kierownik Galerii BWA "JATKI" w Nowym Targu.

Posłuchaj!

(fot. Mariusz Swornóg/Wikipedia)

(fot. Mariusz Swornóg/Wikipedia)

Muzeum Miejskie w Wadowicach działa w ramach Wadowickiego Centrum Kultury i jest położone w bezpośrednim sąsiedztwie Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II.

Mieści się w jednej z najstarszych kamienic w mieście przy ulicy Kościelnej 4.

Klasycystyczny budynek w stylu dworku pochodzi z początków XIX w.

Stała ekspozycja muzealna nosi tytuł "WADOWICE MIASTO, W KTÓRYM WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO" i składa się z czterech sal, które są narracyjnie powiązane.

W pierwszej sali zwiedzający poznają historię Wadowic, od pierwszych wzmianek o mieście po rok 1918.

Druga sala poświęcona jest oświacie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, trzecia historii gospodarczej tego samego okresu i wreszcie ostatnia kulturze, sztuce i sportowi.

Po wystawie oprowadza historyk MARCIN WITKOWSKI kierownik Muzeum Miejskiego w Wadowicach.

Posłuchaj!

W. Tetmajer -przed 1911 r.   (fot.Wikipedia)

W. Tetmajer -przed 1911 r. (fot.Wikipedia)

Rok 2023 Senat RP ogłosił Rokiem Włodzimierza Tetmajera (1861 – 1923) – malarza i grafika okresu "Młodej Polski", ale także polityka oraz działacza ludowego i niepodległościowego.

I właśnie do jego niepodległościowej aktywności nawiązuje znawca historii Krakowa MICHAŁ KOZIOŁ, który powraca do wydarzeń w maju 1917 roku.

W.Tetmajer -

W.Tetmajer - " Alegoria umarłej Polski" w katedrze w Kaliszu (fot.Wikipedia)

Wtedy to na posiedzeniu Koła Polskiego parlamentu wiedeńskiego Włodzimierz Tetmajer przedstawił projekt rezolucji w sprawie przyszłej, niepodległej Polski.

A jakie były tego reperkusje?

Posłuchaj !

Autor:
Jan Stępień

Wyślij opinię na temat artykułu

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię