Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

"Pejzaże regionalne" Audycja z dn. 10.03.2024 r.

SYŁGUDYSZKI na Litwie (fot. Juste/Wikipedia)

ZAGADKA HISTORYCZNA (10.03)

Przed 62. laty, 10 marca 1962 r. w LONDYNIE zmarł ziemianin, agronom i dyplomata, absolwent Politechniki w RYDZE.

Urodził się w 1876 r. w SYŁGUDYSZKACH na Litwie.

W styczniu 1919 r. został mianowany przez ANTONIEGO MINKIEWICZA (1881 -1920), ministra w rządzie IGNACEGO PADEREWSKIEGO (1860 - 1941 ) na stanowisko generalnego delegata Ministerstwa Aprowizacji na miasto Gdańsk.

(fot.Natalia Pochroń/Wikipedia)

(fot.Natalia Pochroń/Wikipedia)

Zaciągnął kredyt i osobiście wykupił liczne nieruchomości w Gdańsku, między innymi na terenie półwyspu WESTERPLATTE, które później weszły w skład Wojskowej Składnicy Tranzytowej na terenie Wolnego Miasta Gdańska.

Westerplatte, lata 30. XX w. (fot. Wikipedia)

Westerplatte, lata 30. XX w. (fot. Wikipedia)

Wspierał polską działalność plebiscytową na Warmii i Mazurach.

Był świadkiem zaślubin Polski z morzem 10.02.1920 r. w PUCKU.

Po wybuchu II wojny światowej wyemigrował do Szkocji.

(fot. Nomen Nescio 14/Wikipedia)

(fot. Nomen Nescio 14/Wikipedia)

Jego szczątki i szczątki żony ZOFII ANIELI, z domu Ramockiej, zostały sprowadzone w 2022 r. do Polski i spoczęły na Cmentarzu Centralnym Srebrzysko w Gdańsku.

Od grudnia ubiegłego roku jest patronem Dworca Głównego PKP w Gdańsku.

(fot. Adziak/Wikipedia)

(fot. Adziak/Wikipedia)

Proszę podać jego imię i nazwisko.

ADRES INTERNETOWY: [email protected]

                                           do godz. 7.30. dnia 10.03.2024 r.

UPOMINKI:

5 książek " 80. Jubileuszowa opowieść o LESZKU DŁUGOSZU"

Artysta malarz, grafik, rysownik i rzeźbiarz ANDRZEJ BEDNARCZYK jest profesorem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i rektorem tej uczelni w kadencji 2020 – 2024.

Mieszka w Krakowie od 1963 r. i w Krakowie pod koniec lat 80. XX w. miał pierwsze indywidualne wystawy.

Ratusz w Leśnej (fot. Putin1auto/Wikipedia)

Ratusz w Leśnej (fot. Putin1auto/Wikipedia)

Ale urodził się w LEŚNEJ, dziś 4. tysięcznym miasteczku, na historycznych Górnych Łużycach, w województwie dolnośląskim.

Czy jest z tym miejscem emocjonalnie związany, jakie ma wspomnienia i czy Leśną traktuje jak swą małą ojczyznę?

Posłuchaj!

Rynek w Jaworznie  (fot. Jacek Czarnecki/Wikipedia)

Rynek w Jaworznie (fot. Jacek Czarnecki/Wikipedia)

JAWORZNO leżące dziś w województwie śląskim, dopiero od 1975 r. jest w graniach administracyjnych Śląska, kiedy to zostało włączone do województwa katowickiego.

Do tej pory historia miejscowości związana była zawsze z Małopolską, a w okresie zaborów z Galicją.

Badacze historii Jaworzna do dziś korzystają z archiwów Krakowa i Lwowa.

Wolne Miasto Kraków (Rzeczpospolita Krakowska) - fot. Mariusz Paździora/Wikipedia

Wolne Miasto Kraków (Rzeczpospolita Krakowska) - fot. Mariusz Paździora/Wikipedia

Od 1846 r. czyli likwidacji Rzeczpospolitej Krakowskiej do odzyskania niepodległości, miasto leżało przy tak zwanym trójkącie trzech cesarzy, czyli styku granic państw zaborczych.

Dyrektor Muzeum Miasta Jaworzna PRZEMYSŁAW DUDZIK urodził się w tym mieście, a jego rodzina pochodzi z Krakowa.

Opowiada o dziejach tej niegdyś nadgranicznej, górniczej miejscowości.

Posłuchaj!

W 2021 r. Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna, wraz ze Stowarzyszeniem "Dolina Inicjatyw", wydało tom poezji "WIATR OD ŁOSOSINY".

Jego autorką jest KAZIMIERA JANCZY, poetka urodzona w sąsiedniej RĄBKOWEJ, z zawodu tkaczka kilimów.

Książkę zadedykowała "mieszkańcom, którzy tutaj pracowali i pracują, by tworzyć piękno tej ziemi, moim Dzieciom, Rodzinie i Mężowi".

Kazimiera Janczy należy też do Klubu Literackiego działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu, bowiem w pobliskich Kluczach mieszkała przed laty wraz z rodziną.

Teraz odwiedza dzieci wnuki w Hiszpanii, Francji i Anglii.

Posłuchaj o wierszowanej mapie życia Kazimiery Janczy !

fot. Zbigniew Mentel

fot. Zbigniew Mentel

Grupa teatralna "GLUTAMINIAN SODU" powstała w 2008 r. przy Miejskim Ośrodku Kultury w OLKUSZU.

Wówczas Agnieszka Grabowska (dziś Wołoszyn) i Maciej Nabiałek urządzili casting do zespołu, z którego wyłoniono dwanaścioro członków grupy.

Nazwa teatru pochodzi od związku chemicznego obecnego praktycznie w każdym produkcie spożywczym.

(fot. Kuba Nabiałek)

(fot. Kuba Nabiałek)

Przed laty w jednym z wywiadów MACIEJ NABIAŁEK, pracujący na co dzień jako menadżer banku, powiedział „ .... chcieliśmy być wszędzie obecni. I chcemy wzmacniać doznania z otaczającej nas rzeczywistości” .

Czy to się udało?

Wkrótce, podczas " XIV OLKUSKIEJ NOCY TEATRU", w sobotę 16 marca o godz. 18.00 w Miejskim Ośrodku Kultury, grupa teatralna „Glutaminian Sodu” zaprezentuje spektakl "KLAUN", według czeskiego dramaturga Pavla Kohouta.

Posłuchaj!

(fot. Jacek Sypień)

(fot. Jacek Sypień)

7 marca 2024 TARNÓW obchodzi 694. rocznicę lokacji miasta przez króla WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA.

Z tej okazji od czwartku do soboty odbędzie się wiele wydarzeń, między innymi promocja publikacji związanych z Tarnowem.

W serii "WYBITNI TARNOWIANIE" z numerem "5" ukaże się książka "TADEUSZ TERTIL - tarnowski mąż stanu".

Jej autorem jest historyk i tarnowski pedagog WOJCIECH SYPEK.

Przypomina jego działalność w chwili odzyskiwania przez Tarnów niepodległości.

Posłuchaj!

Melbourne (fot. Diliff/Wikipedia)

Melbourne (fot. Diliff/Wikipedia)

4 dzień  marca. -  to  od 2019 r.  Światowy Dzień Inżyniera.

Z inicjatywą jego  ustanowienia wyszły międzynarodowe organizacje podczas Światowego  Kongresu Inżynierów w Melbourne w Australii.
To święto, które ma podkreślać rolę twórców techniki i znaczenie ich pracy dla społeczeństwa,

(fot. Wikipedia)

(fot. Wikipedia)

W  obchody Światowego Dnia Inżyniera w 2020 roku aktywnie włączyła  Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych - NOT, która  w tym roku Światowy Dzień Inżyniera połączyła z obchodami 30. Jubileuszowej edycji plebiscytu Przeglądu Technicznego (rok założenia 1866) o tytuł Złotego Inżyniera.

W tym roku, po raz pierwszy wręczono tytuł "ZŁOTEGO INŻYNIERA 30. LECIA"
Otrzymał go prof. RYSZARD TADEUSIEWICZ z Akademii Górniczo - Hutniczej, rektor tej uczelni w latach 1998 - 2005.


Prof. R.Tadeusiewicz - pierwszy z lewej

Prof. R.Tadeusiewicz - pierwszy z lewej

Posłuchaj!

Autor:
Jan Stępień

Wyślij opinię na temat artykułu

Najnowsze

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię