Muzea marnują energię. Chcąc zapewnić dziełom sztuki dobry klimat  czyli odpowiednią temperaturę i wilgotność powietrza, zużywają jej więcej niż szpitale. Wg badań krakowskich naukowców drogie i energochłonne sposoby ochrony drogocennych dzieł sztuki są zbędne. "Przebadaliśmy najstarsze dostępne próbki farb olejnych, powtórzyliśmy analizy sprzed trzydziestu lat, wykonane w laboratoriach w Stanach Zjednoczonych" -  mówi prof. Łukasz Bratasz, kierownik zespołu naukowców z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie . Zapobieganie zagrożeniom dla zbiorów muzealnych nie może odbywać się kosztem środowiska, temu służa  badania z dziedziny „heritage science”Celem projektu, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki,  jest stworzenie  trójwymiarowego modelu fizycznego oryginalnych, spękanych warstw malarskich.Posłuży on do ustalenia wytycznych środowiskowych w muzeach. Realizację tego wielodyscyplinarnego projektu umożliwia współpraca partnerów z Polski i Norwegii, wspieranych przez zespoły badawcze lub muzea z Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

#nauka #heritagescience