Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego znaleźli go  peruwiańskiej części Andów. Występujący tam owad otrzymał łacińską nazwę Catasticta copernicus. To różnorodny rodzaj motyli z rodziny bielinkowatych, w którym do tej pory wyróżniono i opisano ponad 100 gatunków. Występuje on  na granicy lasu na wysokości około 3500 m n.p.m. - powiedział dr Rafał Garlacz z Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ

Samce nowo odkrytego gatunku motyli są mocno terytorialne i przepędzają inne owady z miejsca, w którym oczekują na samice. Wybierają strategiczne pozycje nad koroną drzewa lub nad ostrym grzbietem górskim i w godzinach okołopołudniowych aktywnie go pilnują. W zbiorach Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ przechowywane są 4 osobniki Catasticta copernicus (3 samce i 1 samica), a kolejnych 11 okazów znajduje się w innych kolekcjach w Europie. Pierwsze okazy zostały pozyskane w 2021 roku w środkowym Peru przez ekspedycję naukową zorganizowaną przez badacza z Uniwersytetu w Lund w Szwecji. W wyprawie tej uczestniczył także prof. Tomasz Pyrcz z Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych UJ. Teren, który był badany to niedostępny obszar Andów.

Gatunek Catasticta copernicus został opisany w czasopiśmie naukowym Zootaxa przez zespół autorów, którego troje członków to pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.