W Muzeum prowadzone są także warsztaty. Najmłodsi w ramach specjalnego show zapoznawani są ze starą technologią, z kolei seniorzy uczeni są obsługi komputera.