Ewangeliczna opowieść o Marcie i Marii, siostrach Łazarza, to historia o nas samych.

O napięciach pomiędzy różnymi stronami osobowości.

O nas wczoraj i nas dziś.

O relacjach międzyludzkich.

O niedomówieniach, z których zbudowane są mury.

O marzeniach i codzienności.

O śmierci rozcinającej węzeł gordyjski.

O Nauczycielu, który choć przychodzi zbyt późno, to jednak...

Gośćmi Marzeny Florkowskiej są Agnieszka Cianciara-Fröhlich i Katarzyna Gazdowicz.

Sztukę "Gdybyś tu był, mój brat by nie umarł" można oglądać na deskach Teatru Praska 52.