Wakacje to trudny czas dla opiekunów osób starszych. Wyjazd na urlop staje się problematyczny, jeśli jesteśmy jedynymi opiekunami  niesprawnych członków rodziny.
Według różnych źródeł w Polsce jest ok. milion osób, przebywających w domu pod opieką najbliższych. Kiedy rodzina jest liczna, podział obowiązków pomiędzy jej członków znacznie ułatwia sprawowanie opieki. Jeżeli z różnych powodów jest to niemożliwe, opiekun powinien liczyć się z trudnościami wynikającymi z przeciążenia. Trzeba bowiem pamiętać, że opieka nad osobą starszą, niesamodzielną, sprawowana w pojedynkę jest bardzo trudna i wyczerpująca. Wiąże się ze zmianą   planów życiowych, skłania do wyrzeczeń i wywołuje poczuciem bezradności. Opiekunowie rodzinni pełnią swoją rolę nieustannie i nieustannie muszą mierzyć się z utratą sił, pewną izolacją społeczna i długotrwałym stresem. Jeśli stres, którego doświadcza opiekun rodzinny jest intensywny i trwa zbyt długo, może przerodzić się w depresję. Opiekunowie często nie chcą korzystać ze wsparcia. Boją się oskarżeń o "podrzucenie rodzica", albo pozbycie się go. Z drugiej strony - w szpitalach w czasie wakacji pojawiają się starsi ludzie, przywożeni przez rodziny, którzy tak naprawdę nie potrzebują hospitalizacji...

W Polsce w 2016 r było 6 mln osób 65+. W 2050 r. będzie to prawie 12 mln. Może więc warto  pochylić się nad problemami opiekunów osób starszych? Gośćmi Ewy Szkurłat byli: Iwona Przybyło i  Tomasz Piłat z Akademii Opiekunów w Krakowie