Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie, zadzwoń:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska linia" tel: 800120002

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej tel: 12 6165427

Telefon interwencyjny: 112