Więcej o podróżach Magdaleny Konik i poradniku, którego jest współautorką na: