Wycieczki za miasto i te szkolne i rodzinne w koszami wypchanymi prowiantem, majenie domów, nabożeństwa maryjne przy przydrożnych kapliczkach. Majówka niejedno ma imię.

O tradycji i zmieniających się tradycjach rozmawiają Małgorzata Oleszkiewicz, etnograf, długoletni kustosz Muzeum Etnograficznego w Krakowie, autorka opracowań dotyczących kapliczek, i Marzena Florkowska.