Więcej o fotografowaniu Piotra Trybalskiego:

https://www.facebook.com/Trybalski.Fotograf.w.Podrozy

trybalski.com

fotografwpodrozy.pl