10.09. w gminie Jerzmanowice -Przeginia, rozpocznie się Festiwal Nietoperzy. W programie m.in. gra terenowa, zwiedzanie Jaskini Nietoperzowej i kaplicy św. Jana Chrzciciela w Jerzmanowicach, plener malarski w ogrodzie Chochołowego Dworu,  międzypokoleniowy konkurs na przedmiot sztuki użytkowej  i nietoperze "na słodko". Spieszmy się kochać nietoperze, bo ich populacja od XIX wieku znacznie się zmniejszyła.
Nietoperze, jako niemal czwarta część fauny ssaków Polski, obecne są w bardzo wielu siedliskach, tj. w obszarach wodnobłotnych, lasach, terenach rolniczych oraz zurbanizowanych, i stanowią znaczącą część naszej dzikiej
przyrody. Jako najważniejsza grupa żywiąca się pospolitymi nocnymi owadami oraz ze względu na wrażliwość na zmiany sposobu użytkowania gruntów nietoperze mogą nam wiele powiedzieć o stanie środowiska. Dla siedmiu gatunków nietoperzy zgodnie z prawem unijnym wyznaczane są obszary Natura 2000. Obejmują one kolonie i żerowiska takich gatunków, jak m.in.: podkowiec mały, podkowiec duży, mopek czy nocek .
O nietoperzowym święcie w gminie Jerzmanowice-Przeginia mówili: Piotr Ferdek, przewodnik po Jaskini Nietoperzowej i Tomasz Drażniowski, dyrektor gminnego ośrodka kultury w Jerzmanowicach. Audycję przygotowała Ewa Szkurłat.