Centrum Psychoonkologii UNICORN w Krakowie otacza opieką całe rodziny dotknięte choroba nowotworową. Niedawno zakończył się pierwszy z trzech turnusów FAMILY CAMP. To nie tylko warsztaty psychologiczne dla rodziców i dzieci, ale czas odpoczynku i zabawy. Wspólnego bycia. Udział w sześciodniowych turnusach był bezpłatny. Kolejne planowane są w 2024 roku.

O tym, jakie emocje towarzyszyły uczestnikom i organizatorom - Marzena Florkowska.

WIĘCEJ