Jego najnowszy tomik wierszy nosi tytuł „Modlitwa na brzegu gazety”.

 

Zapraszam!