Poszukiwanie nowych biomarkerów to jedno z zadań zespołu naukowców Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy pracują w Laboratorium Pozytonowej Tomografii Emisyjnej, gdzie powstał Jgielloński PET.  - Biomarker to nic innego jak wskaźnik biologiczny, np. substancja, wskazująca na obecność stanu chorobowego, czy zaburzeń fizjologicznych w organizmie - wyjaśnia  prof. Ewa Stępień, kierownik Zakładu Fizyki Medycznej w instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w programie OPUS zajmą jeszcze około 2 lat.