Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

Badania arsenu w wodzie pitnej

Prof. Barbara Tomaszewska z AGH w Krakowie jest jedynym polskim członkiem niezależnego zespołu ekspertów i doradców realizujących wspólne badania. Poszukują dobrych praktyk dla rozwiązania globalnego problemu wody w ramach Agendy UNESCO dla Zrównoważonego Rozwoju 2030. Międzynarodowy zespół badaczy próbuje znaleźć rozwiązania problemu występowania arsenu geogenicznego w wodach gruntowych i powierzchniowych. Wpływa on na glebę, rośliny i ludzi. Badania zrealizowane są dla Meksyku, Nikaragui i Boliwii. W ramach prac UNESCO zespół pod kierownictwem prof. B. Tomaszewskiej badał możliwość wykorzystania niskotemperaturowej energii geotermalnej lub energii odpadowej dla zasilania procesu destylacji membranowej, tam gdzie lokalnej ludności brakuje wody przeznaczonej do spożycia.

Źródło: Radio Kraków
Autor:
Ewa Szkurłat

Wyślij opinię na temat artykułu

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię