Ćwierć wieku w ponad sześćsetletniej historii Uniwersytety Jagiellońskiego to i dużo i mało. Nie ulega jednak wątpliwości, że nie było w najnowszych dziejach Uczelni ważnego wydarzenia, które nie zostało uwiecznione na łamach Alma Mater. Były i wizyty znamienitych gości, nowe inwestycje, przełomowe badania naukowe i uczeni o międzynarodowej sławie. Pismo towarzyszyło oficjalnym spotkaniom, ale i odsłaniało prywatną twarz pracowników i ich pozauczelniane fascynacje. A wszystko to w starannej szacie graficznej, z mnóstwem fotografii - i tych współczesnych, ale także archiwalnych wydobywanych z Biblioteki Jagiellońskiej, Archiwum UJ czy zbiorów prywatnych.

Pismo jest dostępne bezpłatnie także w Internecie: https://almamater.uj.edu.pl/

Obecnie pismo redaguje zespół w składzie: Rita Pagacz-Moczarska, redaktor naczelna; Zofia Ciećkiewicz, sekretarz redakcji; Alicja Bielecka-Pieczka, redaktor oraz Anna Wojnar, fotoreporter. Opiekę merytoryczna nad pismem sprawuje JM Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel.

A gośćmi Marzeny Florkowskiej są: JM Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel oraz Rita Pagacz-Moczarska, redaktor naczelna.