23. Ogólnopolski  Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób z  Niepełnosprawnością Intelektualną Albertiana 2023 i wręczenie Nagród św. Brata Alberta. To wspólne wydarzenie Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko i Fundacji Brata Alberta ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, które tradycyjnie odbywa się na deskach Teatru Słowackiego w Krakowie.
Zaprasza Marzena Florkowska.