Jak można przeczytać w uchwale, Wincenty Witos był wybitnym polskim politykiem, działaczem ruchu ludowego, a także trzykrotnym premierem Rzeczypospolitej Polskiej. Urodził się 21 stycznia 1874 roku w przysiółku Dwudniaki, należącym do wsi Wierzchosławice, w powiecie tarnowskim. Swoją działalnością polityczną i publiczną Wincenty Witos był również związany z Tarnowem.

Wniosek o uhonorowanie Wincentego Witosa tytułem Honorowego Obywatela Miasta Tarnowa złożył szef Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreśla Przewodniczący Tarnowskiej Rady Miejskiej, Jakub Kwaśny uchwała w tej sprawie mogła zostać podjęła dopiero teraz, w związku z wcześniejszymi ograniczeniami:

Rada nie miała możliwości formalnej, aby nadać tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tarnowa pośmiertnie tę kwestię uregulowaliśmy w czerwcu, wtedy też prowadziliśmy zapis o możliwości przyznawania tych tytułów pośmiertnie

Z wnioskiem o nadanie Witosowi tytułu zwrócił się do prezydenta i do rady miejskiej  szef Ludowców Władysław Kosiniak Kamysz.Jego zdaniem, nadanie tytułu przypomni prawdę historyczną:

To jest dla nas bardzo ważna sprawa. Po uniewinnieniu Witosa 25 maja, oczyszczeniu przez Sąd Najwyższy i zmazaniu hańby sądu brzeskiego to jest dopełnienie nadawania i przywracania dobrego imienia wobec Wincentego Witosa, mieszkańca wójta podtarnowskich Wierzchosławic, ale związanego również z Tarnowem premiera naszej wolności. To niezwykła postać, która w przeddzień 150 rocznicy jego urodzin musi być na nowo przypomniana i pokazana

Wincenty Witos urodził się 21 stycznia 1874 r. we wsi Wierzchosławice w powiecie tarnowskim w biednej rodzinie chłopskiej. Dzięki uporowi i samokształceniu doszedł do najwyższych godności w ruchu ludowym i państwie.

Był trzykrotnym premierem RP. W wyniku przewrotu majowego jego rząd został obalony. W latach 30. został skazany w haniebnym procesie brzeskim.

Nie godząc się z wyrokiem, opuścił kraj, udając się na emigrację do Czechosłowacji, gdzie przebywał przez 6 lat. Do Polski powrócił, gdy dostrzegł nieuchronność wybuchu wojny z Niemcami. Niepomny na doznane prześladowania wzywał do obrony Polski, pisząc: macie służyć Państwu bez względu na to, jaki jest rząd" – wskazał Senat ustanawiając rok 2024 Rokiem Witosa.

Sprawiedliwość dziejowa stała się faktem w maju 2023 roku. Dzięki staraniom Polskiego Stronnictwa Ludowego Sąd Najwyższy w czasie rozprawy kasacyjnej uchylił wyroki brzeskie z 1932 roku i uniewinnił Wincentego Witosa i 9 innych ówczesnych polityków PSL i PPS. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. włączył Wincentego Witosa w poczet Ojców Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

- czytamy w uchwale senatorów.

W czasie II wojny światowej odrzucił niemieckie propozycje utworzenia kolaboracyjnego rządu współpracującego z okupantem, był internowany przez Niemców. Polityczne motto swojego działania Wincenty Witos zawarł w słowach: kiedy nie było Polski niepodległej, trzeba do niej dążyć; gdy przyszła – trzeba pracować dla niej; a gdy była w potrzebie – bronić jej.

Ceremonia nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Tarnowa odbędzie się prawdopodobnie 30 października podczas wspólnej, uroczystej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego.