Wykonano już 20% prac, a zakończenie planowane jest na koniec 2024 roku. Trwają roboty przy wzmacnianiu podłoża i budowie trzech obiektów mostowych - wyjaśnia zastępca dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Robert Górecki.

Do pełnej poprawy komfortu kierowców przejeżdżających tą trasą oraz mieszkańców, którzy mają pod oknami duży ruch samochodów, brakuje jeszcze obwodnicy samej Borusowej. Jej budowę blokuje jednak wpisanie terenu, na którym miała powstać do Planu Zarządzania Ryzkiem Powodziowym. Gmina Gręboszów od dawna stara się o zmianę tego planu, ale na razie bezskutecznie. 

https://nowak-mosty.pl/portfolio-item/borusowa-kozlow-hubenice-obwodnica/