- Rada Gminy wyraziła zgody, żebyśmy mogli się posiłkować kredytem na inwestycje, na które mamy już dotacje. Mamy programy w ramach Polskiego Ładu. Remontujemy szkoły w gminie. Będzie też termomodernizacja szkół. Część środków będzie przeznaczona na modernizację dróg gminnych. To główne, duże zadania - mówi Andrzej Mróz. 

W przyszłym roku gmina także będzie chciała dostosować urząd gminy dla osób niepełnosprawnych. Dobra wiadomość jest taka, że nie będzie podwyżki opłaty śmieciowej. Po przetargu okazało się, że nie ma konieczności podnoszenia tej opłaty.

Wzrosną natomiast stawki podatkowe. Przez ostatnie lata stawki te w gminie były bardzo niskie. Radni obniżyli je, aby nie pogrążać przedsiębiorców, którzy ucierpieli po zamknięciu mostu w Ostrowie. Od przyszłego roku stawki jednak wzrosną.