Jak poinformował w środę Kacper Michna z zespołu prasowego krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, umowa o wartości ponad 8,4 mln zł została podpisana z firmą Multiconsult Polska.

Zgodnie z dokumentem wykonawca opracuje Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla nowej drogi. Na przygotowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) przewidziano 42 miesiące.

W zamówionych materiałach projektanci zaproponują kilka wariantów przebiegu trasy, które przedstawione zostaną lokalnej społeczności i samorządom. Dla jednego z nich, najbardziej optymalnego pod względem środowiskowym, społecznym, ekonomicznym i technicznym, GDDKiA wystąpi o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Dla wariantu zatwierdzonego tą decyzją będą również wykonywane badania geologiczne.

Nowa droga przebiegać będzie na wschód od Tarnowa i połączy nowy węzeł na A4 z DK94, umożliwiając całkowite ominięcie tego miasta przez ruch tranzytowy z DK73 w kierunku autostrady. Dzięki niej – wskazała GDDKiA - mieszkańcy miejscowości położonych na południe od A4 i DK94, m.in. Pilzna i Jasła zyskają krótsze połączenie z autostradą.

„Mieszkańcy miejscowości położonych przy DK73 na południe od DK94, w tym Pilzna i Jasła, mają ograniczony dostęp do A4. Mogą na nią wjechać, korzystając z węzła Tarnów Centrum albo z węzła Dębica Wschód, które są oddalone od siebie o ok. 30 km. Podobnie jak kierowcy pojazdów poruszających się DK73 na trasie Kielce – Jasło” - wyjaśniają przedstawiciele GDDKiA.

GDDKiA planuje budowę nowego odcinka drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 10 km, węzłów drogowych, obiektów inżynierskich i urządzeń ochrony środowiska. Decyzja o tym, czy droga będzie miała przekrój jedno- czy dwujezdniowy, zostanie podjęta na podstawie analizy i prognozy ruchu, wykonywanej w ramach opracowania STEŚ-R.

Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.