- Wykonawca - ze względu na trudne warunki meteorologiczne w zeszłym roku, trudne warunki gruntowe prac i kwestie związane z przebudową sieci wodno-kanalizacyjnej, która się przedłużyła - złożył roszczenie o wydłużenie terminu kontraktu. To jest rozpatrywane. Przewidujemy, że prace na budowie łącznika brzeskiego zakończą się jesienią tego roku - przyznaje Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Drogowcy podkreślają, że domknięcie budowy zachodniej obwodnicy Brzeska jest gotowe w 62 procentach. Dużo trudniej wygląda sytuacja planowanej od lat nowej Sądeczance. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej został złożony jeszcze we wrześniu 2021 roku.

Wciąż nie ma zgody większości samorządów, przez które miałaby przebiegać nowa droga krajowa numer 75 do Nowego Sącza w preferowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wariancie. Natomiast samorządowy przebieg byłby droższy za sprawą tunelu pod górą Just.