Po zmianie rządu nowy minister nauki zakwestionował prowadzenie medycyny na 11 uczelniach, które nie miały pozytywnej opinii Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Po kontroli PKA resorty nauki i zdrowia zapowiedziały (27 czerwca), że Akademia Tarnowska oraz Politechnika Bydgoska otrzymają limity przyjęć na studia na kierunku lekarskim. Do dziś, mimo zapowiedzi, nie ma jednak rozporządzenia resortu zdrowia w tej sprawie, ale Akademia Tarnowska nie chce już dłużej czekać i rozpoczyna rekrutację w dniu ogłoszenia wyników matur.

 - Jesteśmy w stałym kontakcie z oboma resortami, zastosowaliśmy się do wszystkich zaleceń Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ministra zdrowia Izabela Leszczyna i minister nauki Dariusz Wieczorek zapowiedzieli, że zostaniemy ujęci w rozporządzeniu o limitach przyjęć, więc postanowiliśmy rozpocząć rekrutację.  Dalsza zwłoka zagroziłaby, lub wręcz uniemożliwiłaby skuteczny nabór na kierunek lekarski na rok akademicki 2024/2025

- wyjaśnia dr Małgorzata Kołpa, rektor Akademii Tarnowskiej.

Rekrutacja podstawowa na kierunek lekarski na największej tarnowskiej uczelni potrwa do 21 lipca. Akademia podpisała dwuletnią umowę z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie przez pierwsze dwa lata tarnowscy studenci medycyny będą mieć zajęcia w prosektorium. Jednocześnie tarnowska uczelnia przygotowuje się do budowy nowego pawilonu, między innymi dla wydziału lekarskiego.

Nadal nie wiadomo, czy na kierunki medyczne będzie mogło rekrutować 9 innych uczelni, w tym Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu oraz Nowym Targu – obie otworzyły studia na kierunku lekarskim w roku 2023/2024, mimo negatywnej opinii Państwowej Komisji Akredytacyjnej. 27 czerwca resorty zdrowia i nauki informowały, że "musi się zakończyć proces ocen programowych realizowanych przez PKA". Władze Akademii Tarnowskiej podkreślają, że w ubiegłym roku większość uczelni rozpoczęła rekrutację przed publikacją rozporządzenia MZ w sprawie limitów, które w 2023 roku zostało opublikowane w połowie lipca.

Akademia Tarnowska wstrzymuje się z rekrutacją na kierunek lekarski