W projekcie budżetu miasta Tarnowa na przyszły rok założono także kontynuację rozbudowy ulicy Lwowskiej, ale ta inwestycja jest uzależniona od uzyskania dofinansowania.

Miasto zamierza również rozpocząć zapowiadaną od lat modernizację stadionu w Mościcach. W projekcie przyszłorocznego budżetu zapisano na ten cel 1 milion złotych, a w kolejnych dwóch latach w sumie 12 milionów złotych.

W 2022 roku miałaby się także rozpocząć: modernizacja ulicy Okrężnej oraz Braci Saków wraz z budową ronda w sumie za 20 milionów złotych, oraz pierwsze prace związane z rozbudową ulic w ścisłym centrum Tarnowa, przy dawnym Owintarze.

W projekcie budżetu Tarnowa na przyszły rok zapisano także 500 tysięcy złotych na ścieżki rowerowe. Są też pieniądze na rozpoczęcie rewitalizacji Plant Jakubowskiego przy ulicy Krakowskiej oraz projekty z budżetu obywatelskiego: boisko na Terlikówce czy też tor rowerowy na Marcince.

Miasto planuje także rozpoczęcie remontu ulicy Pasterskiej i Równoległej, wraz z budową kolektora odwadniającego ulice Pasterską, Równoległą i Czarna Droga.

Przy ulicy Szujskiego ma powstać z kolei nowe skrzyżowanie "Sady", które ma otworzyć pobliskie tereny pod budownictwo mieszkalne.

Zaplanowano także przebudowę skrzyżowania ul. Szkotnik z Sikorskiego, oraz remont i modernizację ulic: Błonie, Franciszkańskiej (II etap), Batorego, Piłsudskiego (od Kopernika do Mickiewicza), połączenie "Kantorii" z aleją Piaskową oraz przebudowę boiska sportowego przy ulicy Burtniczej w kort tenisowy.

To jednak na razie jedynie projekt budżetu miasta Tarnowa na przyszły rok. Teraz będzie konsultowany przez radnych, którzy zapewne złożą do niego poprawki. Ostateczny kształt budżetu oraz przyszłorocznych inwestycji będzie znany po grudniowym głosowaniu. W sumie w przyszłym roku Tarnów zamierza wydać 849 milionów złotych i zarobić 727 milionów złotych.

Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela przekonuje, że to trudny czas dla miasta i samorządów. "Wynika to z zasad Polskiego Ładu, które wchodzą w życie od 1 stycznia. Będziemy mieli mniejsze dochody z podatku PIT, bo mieszkańcy przestaną w dużej mierze płacić podatek PIT. Inni z kolei będą go płacili w ograniczonej postaci. Możemy się spodziewać innego rodzaju wpływów. M.in. otrzymaliśmy taką subwencją rozwojową w tym roku. Choć ona będzie wypłacona w grudniu, stanowi już część zasobów przyszłorocznych. Postanowiłem przekazać ją na spłatę kredytów i zobowiązań, co pozwoli nam na prowadzenie polityki inwestycyjnej w przyszłości" - mówi.

Prezydent podkreśla, że w budżecie miasta Tarnowa na przyszły rok będzie mniej pieniędzy, ponieważ radni nie zgodzili się na dostosowanie opłat za wywóz śmieci do realnych cen oraz podwyżkę podatków od nieruchomości o wskaźnik inflacji. "W związku z tym, będą występować duże napięcia po stronie kosztów" - dodaje.

Roman Ciepiela podkreśla, że "ponieważ dochody miasta nie zostały zwiększone, każdy z dyrektorów zostanie zobowiązany do takiego gospodarowania środkami, aby wydatki były nawet mniejsze niż określone w prognozach budżetowych. Chodzi o to, aby końcem roku 2022 wygenerować nadwyżki do roku 2023. To jest takie myślenie długoterminowe, które pozwala na utrzymanie miasta w dobrej kondycji" - mówi.