Jak informuje Krajowa Izba Radców Prawnych, infolinia Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej działa - od poniedziałku do piątku - w godzinach od 10. do 19. Jej konsultanci udzielają informacji o zakresie prowadzonej pomocy oraz miejscach i godzinach funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Pomoc ta jest udzielana pro bono przez radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli wszystkich zawodów i stowarzyszeń prawniczych oraz prawników organizacji pozarządowych przy współpracy z prawnikami ukraińskimi i tłumaczami. W Polsce funkcjonują już 42 punkty stacjonarne, w których ofiary wojny na Ukrainie mogą liczyć na wsparcie prawne.

"Centrum będzie działać tak długo, jak długo Ukrainkom i Ukraińcom, szukającym w Polsce bezpiecznego schronienia, potrzebna będzie pomoc prawna. Jesteśmy z Wami!" - zapewniają organizatorzy.

Centrum zaprasza do współpracy wszystkich prawników i osoby mogące pomóc w tłumaczeniach udzielanych informacji i opracowywanych dokumentów. Informacje o działalności centrum i formularze zgłoszeniowe osób chętnych do współpracy są dostępne na stronie internetowej prawnicyukrainie.pl.