Radio Kraków
  • A
  • A
  • A

Rabka: zbadaliśmy jakość powietrza

Przez ostatnie dwa tygodnie Radio Kraków wraz z Polskim Alarmem Smogowym mierzyły zanieczyszczenie powietrza w Rabce. Niestety nawet Park Zdrojowy, w którym ulokowany był jeden z pyłomierzy, nie jest wolny od smogu. Podczas pierwszego tygodnia pomiarów w ciągu dwóch dni odnotowano tam tak wysokie stężenia, przy których we Francji ogłoszono by alarm smogowy.

Fot. Aleksandra Skóra

Burmistrz Rabki Ewa Przybyło zadaje pytanie ekoturystom
Pyłomierz Radia Kraków i PAS w Rabce

 

Komentarz do pyłomierza z Parku Zdrojowego w Rabce

Jak pokazały badania pyłomierzem Radia Kraków i Polskiego Alarmu Smogowego, nawet w „uzdrowiskowym sercu” Rabki powietrze jest mocno zanieczyszczone. Przez trzynaście dni pyłomierz ulokowany w Parku Zdrojowym mierzył zanieczyszczenie pyłem zawieszonym (PM10). Aż przez osiem dni jakość powietrza przekraczała tam dopuszczalne normy. Najgorsze powietrze było w dniu 26.11 kiedy stężenie pyłu zawieszonego trzykrotnie przekraczało dopuszczalną wartość. Gdyby Rabka była we Francji to w trakcie ostatnich dwóch tygodni alarm smogowy zostałby ogłoszony aż sześć razy. Rabka jest w Polsce, alarmu nie było.

W uzdrowiskach potrzebne są stałe pomiary jakości powietrza (i to nie tylko w strefie uzdrowiskowej). Pomiary te potrzebne będą tak długo jak uzdrowiska nie poradzą sobie z problemem zadymienia.  

 

Burmistrz Rabki-Zdrój: "W Rabce problem palenia śmieciami nie istnieje"


„Biała sobota” dla mieszkańców Rabki już 21 listopada. Skorzystaj!

 

 

Drugi pyłomierz ulokowany był przez przy ul. Sądeckiej, a następnie w okolicach pomnika św. Mikołaja. W ciągu trzynastu dni pomiarów jedynie przez dwa norma pyłu zawieszonego nie została przekroczona. Przez osiem dni stężenie sięgało 200% dopuszczalnej wartości lub więcej (najwyższe stężenie wyniosło ponad 400% normy). Tak wysokie zanieczyszczenie w krajach takich jak Czechy, Węgry, Francja czy Anglia skutkowałoby ogłoszeniem alarmu smogowego.

Przebieg dobowy stężeń wyraźnie wskazuje na wzrost zanieczyszczeń w godzinach popołudniowych i wieczornych tj. wtedy gdy większość ludzi rozpala kotły na węgiel i drewno. Wskazuje to na dominującą rolę niskiej emisji w zanieczyszczeniu powietrza w Rabce.

Mamy nadzieję, że w najbliższych latach Rabka znów stanie się prawdziwym zdrojem i będzie mogła się poszczycić tym, że jest jedną z pierwszych gmin bezdymnych. Przed władzami Rabki stoi więc poważne wyzwanie, żeby przekonać mieszkańców do ekologicznych źródeł ciepła.

 

Podsumowanie 28.11

Sobota to kolejny dzień, kiedy powietrze w Rabce było bardzo zanieczyszczone - norma została przekroczona ponad trzykrotnie. Stężenie dobowe pyłu PM10 wyniosło 160 ug/m3, a norma to 50 ug/m3. Najwyższe stężenia pyłu odnotowano między 20 a 22 - średnie godzinne oscylowały w okolicach 350 ug/m3.

Podsumowanie 27.11

W piątek w Rabce powietrze było wciąż zanieczyszczone choć w mniejszym stopniu niż w dniach poprzednich. Średnie dobowe stężenie wyniosło 88 ug/m3, a przypomnijmy, że norma to 50 ug/m3. Zapylenie utrzymywało się na podobnym poziomie praktycznie przez cały dzień.

Podsumowanie 26.11

Czwartek to kolejny dzień, kiedy powietrze Rabce było bardzo zanieczyszczone, a norma dla stężenia pyłu została przekroczona niemal czterokrotnie (stężenie pyłu PM10 za dobę wyniosło 188 ug/m3, a norma 50 ug/m3). Tak jak w poprzednich dniach, takie stężenia w wielu krajach UE byłyby uznane za podstawę do wprowadzenia alarmu smogowego. Powietrze było zanieczyszczone w całym województwie.

Podsumowanie 25.11

Środa to kolejny dzień z bardzo wysokimi stężeniami pyłu. Kolejny dzień gdzie według standardów słowackich, czeskich czy węgierskich powinien zostać ogłoszony alarm smogowy. Stężenie pyłu PM10 przekroczyło 400% normy - norma to 50 ug/m3, a wczorajsze stężenie dobiło do 211 ug/m3. Jak zwykle najgorzej było wieczorem, kiedy to w najgorszym momencie, o dziesiątej wieczorem, pyłomierz wskazał 496 ug/m3. Wysokie stężenia pyłów odnotowano wczoraj w całym województwie.

 

Podsumowanie 24.11

We wtorek powietrze w Rabce było bardzo zanieczyszczone. Norma dla stężenia pyłu PM10 została przekroczona ponad trzykrotnie. Dobowe stężenie pyłu PM10 wyniosło 153 ug/m3, a norma to 50 ug/m3. Przy tak wysokich stężeniach w Czechach, na Węgrzech, Słowacji czy we Francji byłby ogłoszony alarm smogowy. Najgorzej było późnym wieczorem, kiedy to odnotowano rekordowe godzinne stężenie na poziomie 506 ug/m3.

Podsumowanie 23.11

Poniedziałek to kolejny dzień, kiedy powietrze w Rabce było bardzo zanieczyszczone - stężenie pyłu PM10 przekroczyło normę ponad dwukrotnie. Średnia za dobę wyniosła 111 ug/m3, a norma to 50 ug/m3. Jak zwykle największe stężenia pyłu odnotowano wieczorem, kiedy to sięgnęły bardzo wysokiego poziomu - 250 ug/m3 (średnia dla godziny).

Burmistrz Rabki Zdrój: "Najważniejsze, że w sercu uzdrowiska pyłomierz nie pokazuje przekroczonych norm"

Podsumowanie pierwszego tygodnia

Na sześć pełnych dni pomiarów na ul. Sądeckiej w Rabce (lokalizacja w dole miejscowości) dwa dni były w normie, dwa charakteryzowały się nieznacznym przekroczeniem normy, a dwa znacznymi przekroczeniami - 200% lub powyżej 200% normy. Powietrze najgorsze było podczas weekendu. Skorelowane jest to z pogorszeniem się jakości powietrza w całym regionie. Najwyższe stężenia notowane są w godzinach wieczornych, kiedy to bardziej intensywnie użytkowane są instalacje grzewcze na węgiel i drewno.

 

 

 

Podsumowanie 22.11

Niedziela to drugi dzień z rzędu kiedy normy jakości powietrza zostały przekroczone - stężenie pyłu zawieszonego PM10 wyniosło 132 ug/m3 (norma to 50 ug/m3). Stężenia były szczególnie wysokie wieczorem - najwyższa średnia godzinna to 348 ug/m3. Tak wysokie stężenia wynikają z jednej strony z faktu, że wielu mieszkańców używa węgla i drewna do ogrzewania domów, a z drugiej z niekorzystnych warunków atmosferycznych, utrudniających rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń.

Podsumowanie 21.11

W sobotę pyłomierz w Rabce wskazał dwukrotne przekroczenie normy - stężenie dobowe PM10 wyniosło 100 ug/m3. Na początku doby stężenia były niskie, po czy zaczęły rosnąć by osiągnąć najwyższy poziom wieczorem, w okolicach 18. Wieczorem stężenia zaczęły rosnąć niemal na wszystkich stacjach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Powietrza.

Podsumowanie 20.11

W piątek dobowe stężenie pyłu PM10 nieznacznie przekroczyło normę i wyniosło 58 ug/m3. Stężenie pyłu było dość niskie w pierwszej połowie dnia, a następnie zaczęło rosnąć w godzinach popołudniowych. Wyższe stężenia utrzymywały się przez cały wieczór.

 

Podsumowanie 18.11

W środę jakość powietrza w Rabce była bardzo dobra. Stężenie pyłu zawieszonego PM10 za dobę wyniosło 39 ug/m3, a więc było w normie (norma to 50ug/m3). Dzięki silnemu wiatrowi i opadom deszczu w całej Małopolsce oddychaliśmy wczoraj czystym powietrzem.

Podsumowanie 17.11

We wtorek powietrze w Rabce było znacznie lepsze niż pierwszego dnia pomiarów, choć stężenie dobowe pyłu PM10 nieznacznie przekraczało normę (średnia za dobę wyniosła 60 ug/m3, a norma to 50 ug/m3). We wtorek stężenie pyłu PM10 utrzymywało się w normie w niemal w całej Małopolsce (poza Krakowem).
 

Podsumowanie 16.11

Między godz. 15 w poniedziałek a 15 we wtorek zanieczyszczenie powietrza w Rabce było znaczne i wyniosło 118 ug/m3 (norma to 50 ug/m3). Szczególnie wysokie stężenia odnotowano wieczorem i w nocy. Przez większość wtorku zanieczyszczenie utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie. 


Kampania realizowana przy współpracy z Województwem Małopolskim. Projekt sfinansowany ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Partnerem akcji jest Polski Alarm Smogowy

Partnerzy akcji:


 

 

Wyślij opinię na temat artykułu

Najnowsze

Skontaktuj się z Radiem Kraków - czekamy na opinie naszych Słuchaczy

Pod każdym materiałem na naszej stronie dostępny jest przycisk, dzięki któremu możecie Państwo wysyłać maile z opiniami. Wszystkie będą skrupulatnie czytane i nie pozostaną bez reakcji.

Opinie można wysyłać też bezpośrednio na adres [email protected]

Zapraszamy również do kontaktu z nami poprzez SMS - 4080, telefonicznie (12 200 33 33 – antena,12 630 60 00 – recepcja), a także na nasz profil na  Facebooku  oraz  Twitterze

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię