Jak poinformowała rzeczniczka krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Iwona Mikrut, remont będzie polegać na wymianie warstwy ścieralnej nawierzchni łącznic z powodu jej niewystarczającej szorstkości.

Prace prowadzone będą wyłącznie w porze nocnej, od godz. 20:00 do godz. 6:00. „Z uwagi na niewielką szerokość łącznic, na czas prowadzenia prac koniecznym jest zamknięcie tej konkretnej łącznicy i poprowadzenie ruchu objazdami. Po wykonaniu robót łącznica zostanie otwarta, ruch zostanie przywrócony z obowiązująca czasową organizacją ruchu” - zapowiedziała przedstawicielka GDDKiA.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac w nocy z poniedziałku na wtorek remontowany będzie węzeł Kraków Bielany (wszystkie łącznice). Frezowanie nawierzchni obejmie łącznice relacji Katowice Kraków, Kraków Rzeszów, Rzeszów Kraków, Kraków Katowice. W miejscu prowadzonych robót nastąpi zamknięcie danej relacji łącznicy. W trakcie prac ruch poprowadzony zostanie objazdem poprzez węzeł Kraków Tyniec oraz węzeł Kraków Balice.

W nocy z 9/10 sierpnia frezowanie nawierzchni obejmie węzeł Kraków Tyniec – łącznicę relacji Kraków Katowice. W trakcie robót nastąpi zamknięcie tej łącznicy. Ruch poprowadzony zostanie objazdem poprzez węzeł Kraków Bielany.

W nocy 10/11 sierpnia remontowane będą łącznice relacji Katowice Kraków oraz Kraków Rzeszów na węźle Kraków Bielany. Nastąpi układanie nowej warstwy ścieralnej – w miejscu prowadzonych robót nastąpi zamknięcie danej relacji łącznicy. W trakcie prac ruch poprowadzony zostanie objazdem poprzez węzeł Kraków Tyniec oraz węzeł Kraków Balice.

W nocy 11/12 sierpnia zamknięty będzie węzeł Kraków Bielany łącznica relacji Rzeszów Kraków, Kraków Katowice z powodu układania nowej warstwy ścieralnej. W trakcie prac ruch poprowadzony zostanie objazdem poprzez węzeł Kraków Tyniec oraz węzeł Kraków Balice.

W nocy 12/13 sierpnia nowa warstwa ścieralna będzie układana na łącznicy relacji Kraków Katowice na węźle Kraków Tyniec. W miejscu prowadzonych robót nastąpi zamknięcie łącznicy, a ruch poprowadzony zostanie objazdem poprzez węzeł Kraków Bielany.