Uroczyste przekazanie lokomotyw Dragon 2 zamawiającemu odbyło się w środę na Dworcu PKP w Nowym Sączu. "Dziś jest dobry czas dla polskiej kolei, co potwierdza to wydarzenie. Dzisiaj PKP Cargo przejmuje bardzo dużą flotę lokomotyw, co w zupełnie innej sytuacji postawi możliwości przewozowe tego przewoźnika, który jest jednym z największych w Europie" - mówił podczas wydarzenia szef resortu infrastruktury.

Adamczyk zaznaczył, że do rozwoju polskiej kolei - zarówno infrastruktury, jak i spółek przewozowych - w oparciu o rodzimy przemysł "potrzeba odważnych decyzji rządu o odważnych inwestycjach". "Projektujemy nowe strategie, a one będą opierały się o rodzimy przemysł. Przemysł i rodzimi przewoźnicy muszą uzyskać zaawansowanie technologiczne, tak jak to jest w Niemczech, Francji, czy innych państwach europejskich" - zapowiedział minister infrastruktury.

Prezes PKP Cargo Dariusz Seliga ocenił, że przewozy kolejowe cargo są przyszłością europejskiego transportu. "Chcemy być w Europie, chcemy być widoczni, chcemy być dynamiczni, chcemy intensywnie działać w obszarze Trójmorza" - zapowiedział.

Odnosząc się do zbliżającego się ogłoszenia wyników finansowych spółki za zeszły rok, prezes PKP Cargo ocenił, że „nie będzie się czego wstydzić za dotychczasową działalność za zeszły rok”.

PKP Cargo umowę na dostawę łącznie 31 lokomotyw elektrycznych Dragon 2 podpisało we wrześniu 2019 roku z konsorcjum, w którego skład wchodzą Newag oraz jego spółka zależna Newag Lease. Wartość kontraktu realizowanego w latach 2019-2023 wynosiła ponad 518 mln zł netto.

Przedmiotem umowy są nowoczesne lokomotywy elektryczne Dragon 2 w dwóch konfiguracjach: siedem wyposażonych w spalinowy moduł dojazdowy oraz 24 pojazdy dwunapięciowe, przystosowane do jazd w Czechach i Słowacji, a także świadczenia dodatkowe.

Zawarta umowa jest drugim kontraktem na Dragony 2 podpisanym przez PKP Cargo z nowosądeckim producentem. W październiku 2018 roku przewoźnik podpisał umowę na zakup trzech lokomotyw elektrycznych tego typu. Wartość kontraktu wynosiła ponad 45 mln zł netto.

Jak zaznaczył prezes Newagu Zbigniew Konieczek, lokomotywa Dragon 2 jest pierwszym polskim pojazdem kolejowym, który otrzymał zezwolenie wydane przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej (ERA), dopuszczające go do eksploatacji nie tylko na terenie Polski, ale również w Czechach i na Słowacji.

Dragon 2 to pierwsza w Europie 6-osiowa lokomotywa elektryczna w pełni zgodna z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI 2014) wyposażona w ETCS poziom 2. Jej przeznaczeniem jest prowadzenie ciężkich składów towarowych. Jak podkreślają przedstawiciele spółki, pojazd został zaprojektowany przez polskich inżynierów i w pełni wyprodukowany w kraju. 78 proc. komponentów użytych do budowy tej lokomotywy pochodzi od polskich producentów.