Ustalono, że cudzoziemcy nie opuścili Polski po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu na podstawie ruchu bezwizowego tj. 90 dni pobytu w każdym okresie 180 dni na terytorium państw obszaru Schengen. Jeden z Brazylijczyków przeterminował swój pobyt o 11 dni, a drugi przebywał o 18 dni za długo.

Komendant Placówki SG w Zakopanem wydał decyzję, w której zobowiązał obywateli Brazylii do opuszczenia Polski oraz orzekł o zakazie ich ponownego wjazdu na terytorium państw Schengen przez okres 6 miesięcy.

Każdy cudzoziemiec wykonujący pracę zarobkową w Polsce - również jako piłkarz - oprócz uregulowania kwestii cywilno-prawnych z pracodawcą – musi posiadać odpowiednie dokumenty, by legalnie przebywać w Polsce oraz zezwolenia niezbędne do wykonywania tejże pracy w RP.