Właścicielowi zakładu mięsnego, za zatrudnianie cudzoziemców, wbrew przepisom grozi grzywna w wysokości do 30 tysięcy złotych.