Przetarg na wykonanie modernizacji odcinka z Nowego Sącza do Klęczan i z Chabówki do Rabki Zaryte ogłoszono w lutym tego roku. Po otwarciu ofert okazało się, że zaproponowane ceny, sięgające 2 mld zł, kilkukrotnie przewyższają zaplanowany budżet. PKP PLK nie zrezygnowała jednak z wyboru wykonawców i zaprosiła oferentów do licytacji elektronicznej, by wybrać firmy, które wykonają oba zadania na najkorzystniejszych warunkach. Ten etap właśnie się zakończył - informuje rzecznik krakowskiego oddziału spółki Dorota Szalacha.

"Wykonawcy, którzy zostali najwyżej ocenieni, zostali zobowiązani do przedstawienia dokumentów potwierdzających dysponowanie odpowiednim personelem, doświadczeniem, sprzętem technicznym oraz zdolnościami finansowymi" - mówi Radiu Kraków Dorota Szalacha.

Według przedstawicieli spółki umowy na modernizacje obu fragmentów mają być podpisane na przełomie roku 2022 i 2023. Modernizacja odcinka Nowy Sącz - Klęczany ma trwać 36 miesięcy. Odcinek Chabówka - Rabka Zaryte ma być zmodernizowany w 24 miesiące.