Abzest usunięto z mniej więcej połowy budynków pokrytych tym materiałem, co zdaniem władz sądeckiego starostwa jest dobrym wynikiem. W ciągu 17 lat mieszkańcy pozbyli sie w sumie ponad 9000 ton tak zwanego eternitu. Powiat wydał na ten cel około 3 miliony złotych, pozyskanych z różnych źródeł.

Pieniądze na odbiór i utylizację abzestu wciaz są. Wystarczy złożyć wniosek w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatoego w Nowym Sączu. Wnioski będą realizowane w przyszłym roku, bo tegoroczny limit został już wyczerpany. Dotychczas największe zainteresowanie programem wykazali mieszakńcy gmin Grybów, Korzenna i Chełmiec.

Przypomnijmy, że zgodnie z „Krajowym planem usuwania wyrobów zawierających azbest”, materiały takie powinny zostać zutylizowane do roku 2032.


 

 

 

(Joanna Porębska/ko)