Są one skierowane do osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, a przede wszystkim podjąć legalne zatrudnienie w zawodzie opiekunki do dziecka.

– Szkolenie poprowadzą wykładowcy Instytutu Zdrowia sądeckiej PWSZ – mówi Anna Zwolińska – Lipińska, dyrektor Katolickiego Centrum Edukacji Dzieci i Młodzieży KANA w Nowym Sączu.

Z bezpłatnych zajęć może skorzystać piętnastu bezrobotnych z terenu Sądecczyzny.

Katolickie Centrum Edukacji Dzieci i Młodzieży KANA rozpoczęło rekrutację do projektu. Chętni do udziału w warsztatach muszą się spieszyć, bo ilość miejsc jest ograniczona, a zainteresowanie zawodem opiekunki do dziecka, zarówno wśród pań jak i panów, jest coraz większe.

Szczegóły dotyczące projektu można znaleźć na stronie internetowej www.kana.nowysacz.pl.


Bartosz Niemiec/aw