Budowa nowego połączania drogowego ma ułatwić wyjazd z Nowego Sącza w kierunku doliny Popradu i granicy państwa ze Słowacją, a  także w kierunku Podhala.

Do realizacji wybrano tzw. wariant C, który jest preferowany przez obecne władze Nowego Sącza i niektóre samorządy. Koncepcja została jednak oprotestowana przez Sądecką Izbę Gospodarczą.

Zdaniem przedsiębiorców jest to wariant niekorzystny dla lokalnej społeczności i środowiska. Dyrekcja uznała jednak te zarzuty za bezzasadne. Przedsiębiorcy mogę teraz złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jeśli tego nie zrobią, budowa nowej trasy i mostu powinna ruszyć za dwa lata.

Koszt inwestycji szacowany jest na 250 milionów złotych. Pieniądze zarezerwowano w rządowym programie „Mosty dla regionów”.