Największych utrudnień trzeba się spodziewać między Zakopanem a Chochołowem. Pokonanie tego 15-kilometrowego odcinka zajmuje blisko godzinę. Nie pomaga również pogoda, przed południem na Podhalu przybyło kilka centymetrów białego puchu, co dodatkowo utrudnia poruszanie się samochodów.

Nie obyło się też bez zdarzeń drogowych. Przed południem w Tylmanowej kierowca nie zapanował nad samochodami i z impetem uderzył w betonową barierę oddzielającą jezdnię od Dunajca. Na szczęście nikomu nic się nie stało, Droga jest już przejezdna.

W poniedziałek do szkół wracają uczniowie, których ferie zaczęły się 11 lutego. W pozostałych województwach ferie zakończyły się dwa, trzy lub cztery tygodnie temu. Od 14 do 29 stycznia odpoczywali uczniowie z woj. lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i ze śląskiego. Od 21 stycznia do 5 lutego ferie mieli uczniowie z woj. podlaskiego i z warmińsko-mazurskiego. Od 28 stycznia do 12 lutego przerwę w nauce mieli uczniowie z woj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i z wielkopolskiego.

Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach ogłasza minister edukacji i nauki na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

Od roku szkolnego 2003/2004, zgodnie z przyjętą wówczas zasadą, terminy ferii w kolejnych latach zmieniają się cyklicznie, np. jeśli w jednym roku w określonej grupie województw ferie zimowe są w drugiej połowie stycznia, to w następnym roku termin ferii w tej grupie województw przypadnie na pierwszą połowę lutego, a w kolejnym – na drugą połowę lutego. Podziału na województwa dokonano, biorąc pod uwagę liczbę uczniów. Z tej reguły wyłączone są woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie, gdzie ferie są zawsze na przełomie stycznia i lutego.

Następna przerwa w nauce w szkołach – na Wielkanoc – będzie od 6 do 11 kwietnia.