Mariusz Błaszczak podkreślił, że Polska cały czas doskonali swoje siły obronne. Zaznaczył, że ten proces nie został zakończony. Przypomniał, że wczoraj zaakceptował wniosek generała Mirosława Brysia, szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji, o zwiększenie limitu zasadniczej służby wojskowej do 33 tysięcy żołnierzy. Wcześniej planowano 25 tysięcy, ale ze względu na dużą liczbę zgłoszeń pula została zwiększona. 
Minister Obrony Narodowej dodał także, że odbudowywane są jednostki wojskowe na wschodzie kraju. Jako przykład wymienił Ostródę i Augustów.