Jak poinformowało w czwartek biuro prasowe Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, uruchomienie podstrony obrazującej zapadliska w Trzebini, to realizacja deklaracji przedstawionych w tej sprawie przez wiceministra klimatu i środowiska, Głównego Geologa Kraju Piotra Dziadzia. Podstrona dedykowana zapadliskom w Trzebini dostępna jest pod adresem: https://www.pgi.gov.pl/zapadliska.html.

Centrum Geozagrożeń Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, które obecnie realizuje badania zapadlisk na obszarze oddziaływania KWK Siersza w Trzebini, opublikowało na podstronie także wstępne wyniki badań przeprowadzanych na zlecenie Głównego Geologa Kraju.

Obejmują one obszar cmentarza komunalnego przy ul. Jana Pawła II w Trzebini i tereny przyległe. Kolejne obszary są w trakcie badania.

Jak podkreślił wojewoda małopolski Łukasz Kmita, wyniki i dotychczasowe działania służb publicznych są w pełni transparentne i ogólnodostępne. Umożliwia to specjalna podstrona portalu "Centrum Geozagrożeń" dedykowana zapadliskom w Trzebini. „Badania ekspertów Państwowej Służby Geologicznej są kontynuowane, a ich ustalenia prezentowane opinii publicznej” – zaznaczył Kmita.

Urząd miasta w Trzebini poinformował w czwartek w mediach społecznościowych, że na wniosek burmistrza tego miasta Jarosława Okoczuka został uruchomiony specjalny adres e-mail oraz numer telefonu pod którym zgłaszać można do służb geologicznych niepokojące sygnały lub ewentualne kolejne zapadliska: e-mail: zapadliska@pgi.gov.pl, tel. 12 290 1385 (Kraków) i 22 45 92 224 (Warszawa).

Gmina uruchomiła też specjalną podstronę Trzebinia.pl/zapadliska, gdzie zgromadzono wszystkie dotychczasowe informacje i komunikaty, materiały oraz zapisy wideo ze spotkań, a także bazę wiedzy o przyczynach powstawania zapadlisk i działaniach podejmowanych przez Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA. Podstrona będzie na bieżąco aktualizowana o kolejne informacje.

Państwowy Instytut Geologiczny–Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) wyznaczył na terenie Trzebini 90 punktów, w których mogą powstać lub reaktywować się zapadliska. Chodzi o południową część cmentarza i południową część ogródków działkowych.

"Rekomendujemy wyłączenie tych obszarów z użytkowania" – mówił Piotr Dziadzio, Główny Geolog Kraju i jednocześnie wiceminister klimatu i środowiska, cytowany w niedawnym komunikacie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W Trzebini w drugiej połowie lutego rozpoczęły się prace uzdatniające w pobliżu garaży i terenów leśnych na osiedlu Gaj. Potrwają ok. 20 tygodni. Prace trwają też przy dwóch posesjach (nr 3 i 5) przy ul. Górniczej. Zamknięty został cmentarz parafialny.

Problem powstawania zapadlisk ma związek z prowadzoną w tym rejonie przed laty płytką eksploatacją górniczą i z podnoszącym się poziomem wód podziemnych. Kopalnia węgla kamiennego Siersza działała w mieście od połowy XIX w. do 1999-2001 r. Na początku eksploatacja prowadzona była na głębokości 20-25 metrów. Potem podziemne chodniki schodziły coraz niżej. Likwidatorzy kopalni zakładali, że pozostałe po eksploatacji pustki wypełni woda. Z biegiem czasu woda zaczęła podchodzić coraz bliżej powierzchni ziemi.