Uroczystości pogrzebowe Zofii Posmysz, pisarki i scenarzystki, byłej więźniarki niemieckich obozów koncentracyjnych, damy Orderu Orła Białego. Zgodnie z swoją wolą spocznie na miejscowym cmentarzu komunalnym.

Fot. PAP/Tomasz Wiktor