Projektowana obwodnica będzie miała niecałe 16 km. Mają powstać nowe skrzyżowania z innymi drogami, chodniki i ścieżki rowerowe.

Wybudowanie obwodnicy ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. Zwiększy się także dostępność komunikacyjna rafinerii w Trzebini.