Saperzy są ponownie w drodze do kościoła w Babicach. Mają unieszkodliwić znalezione niewybuchy. Dwa pociski, które odkryto, znajdują się w murze ogrodzenia, a trzeci pocisk i grant są wbite w ścianę budynku. Miejsce nieprzerwanie jest zabezpieczane przez policję. W przypadku takich znalezisk, nigdy nie wiadomo, czy są rozbrojone, dlatego należy podjąć wszelkie środki ostrożności.

Gmina Babice otrzymała 1 mln złotych na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowej dzwonnicy i muru przy Kościele p.w. Wszystkich Świętych w Babicach z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.