„Trzy tegoroczne Nieobojętne powiększyły zacne grono laureatów nagrody, wśród których są takie postaci, jak redaktor Marian Turski, były więzień Auschwitz, od którego słów: +Nie bądź obojętny+, wypowiedzianych podczas obchodów rocznicy oswobodzenia obozu, pochodzi jej nazwa, siostra Małgorzata Chmielewska czy Iga Świątek” – powiedziała Alicja Bartuś.

Przedstawicielka Instytutu poinformowała, że Ostaszewska została uhonorowana w kategorii „Postać”. „Kapituła nagrody doceniła Ostaszewską +za rolę życia: wybitnie aktywne reagowanie na krzywdę i niesprawiedliwość, bezkompromisowe i godne naśladowania wykorzystywanie swej popularności w świecie kultury do walki o prawa człowieka i czynienie świata lepszym+” – powiedziała.

Bartuś przypomniała, że Ostaszewska angażowała się w pomoc migrantom na granicy z Białorusią. „Stała się mocno słyszalnym głosem aktywistów, a przede wszystkim migrantów, próbujących się przedostawać z piekła do lepszego świata. (…) Pomagała również uchodźcom z Ukrainy. Jest bezkompromisowa w walce o prawa kobiet i mniejszości seksualnych, a także działa na rzecz ochrony praw zwierząt. W 2017 r. za swoją aktywność społeczną otrzymała Nagrodę im. Teresy Torańskiej” – powiedziała.

Laureatem Nagrody Nieobojętności w kategorii „Inspiracja” została Marzena Maj. Kapituła doceniła ją za „owocne wykorzystywanie międzynarodowych sukcesów biznesowych do rozwijania społecznej misji wspierania wykluczonych i potrzebujących, a także za aktywne promowanie biznesu wrażliwego na drugiego człowieka”.

Bartuś powiedziała, że Maj jest przedsiębiorczynią, wiceprezeską w firmie, działającej w branży wentylacji oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. „Bardzo aktywnie łączy działalność biznesową ze społeczną. Jest mentorką w programach rozwojowych studentów i studentek, aktywnie wspiera ideę równouprawnienia kobiet w przemyśle. (…) Angażuje się w filantropię. (…) Po wybuchu wojny w Ukrainie zainicjowała szereg działań wspierających uchodźców. W 2023 r. Fundacja Rodziny Maj wsparła niekomercyjne badania naukowe oraz niosła pomoc grupom często pomijanym, jak samotni ojcowie chorych dzieci czy rodzice borykający się z chorobami genetycznymi dzieci” – przybliżyła postać laureatki.

Kapituła przyznała też Nagrodę Specjalną. Trafiła do pochodzącej z Oświęcimia Joanny Talewicz „za odwagę bycia sobą i jeszcze większą odwagę aktywnego, popartego naukową wiedzą, odmieniania świata Romów mocą własnego przykładu, (…) za przełamywanie stereotypów o Romach oraz pomoc romskim uchodźcom”.

Talewicz jest doktorem antropologii kulturowej. Pracowała jako adiunkt na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorką książek i artykułów naukowych dotyczących historii i współczesności społeczności romskiej. Od 20 lat zajmuje się działalnością na rzecz praw mniejszości. „Walczy o zmianę sytuacji polskich Romów i Romek. Jest współzałożycielką i prezeską Fundacji W Stronę Dialogu oraz współtwórczynią Centrum Społeczności Romskiej w Warszawie. Jest laureatką Nagrody Fundacji Batorego im. Olgi Kersten-Matwin” – powiedziała Alicja Bartuś.

Nagrodę Nieobojętności przyznaje Oświęcimski Instytut Praw Człowieka osobom, które w sposób szczególny przyczyniają się do upowszechniania idei praw człowieka i wartości humanizmu, inspirują innych do działań na tym polu, pobudzają ludzką aktywność w celu tworzenia i ustawicznego umacniania społeczeństwa obywatelskiego, edukują dzieci, młodzież i dorosłych pod kątem praktycznego stosowania i popularyzowania praw człowieka.

Nagrodę otrzymywali w poprzednich latach między innymi były więzień Auschwitz Marian Turski, prezes Fundacji „Domy Wspólnoty Chleb Życia” Małgorzata Chmielewska, a także tenisistka Iga Świątek.

Oświęcimski Instytut Praw Człowieka inicjuje interdyscyplinarne dyskusje o współczesnych problemach Europy i świata, stwarzając warunki do wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów. Dąży do upowszechnienia idei praw człowieka. Stara się przy tym mobilizować państwa i społeczeństwa oraz międzynarodową opinię publiczną do walki o ich przestrzeganie. Częścią misji jest edukacja młodzieży i dorosłych.