Będzie można dowiedzieć się np. jak przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną z punktu widzenia i pracodawcy, i osoby ubiegającej się o pracę w świetle obowiązujących przepisów:

Będzie bardzo rozbudowany panel dotyczący zatrudnienia, będziemy mówić jak mentalnie przygotować się na powrót na rynek pracy, ponieważ konferencja nosi tytuł "Moc Kobiet", więc będziemy mówiły o tych paniach, które chcą powrócić na rynek pracy, ale też potrzebują troszkę wsparcia w tym obszarze

- mówi Dominika Hapek, prezeska Fundacji Sama Mama.

Konferencja o równości w pracy i aktywizacji zawodowej kobiet zawiera także panel poświęcony młodzieży. Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej chce przybliżyć założenia projektu pomagającego młodym ludziom podjąć pierwsze zatrudnienie:

Chcemy zachęcić osoby, które będą na konferencji, aby zapoznały się z naszym projektem dotyczącym aktywizacji, wejścia na rynek pracy. Osoby młode, które jeszcze się uczą, ale już są w polach startowych do tego, żeby wstąpić na rynek pracy i być pracownikami w przyszłości

- mówi Joanna Pałubska.

Spotkanie zakończy się debatą. Start przewidziany jest we wtorek o godz. 10.00. Konferencja potrwa do 15.00 i jest bezpłatna. Na zajęcia stacjonarne, które będą zorganizowane w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego, obowiązują zapisy. Wszyscy chętni, którzy nie mogą dotrzeć na konferencję osobiście, będą mogli śledzić spotkanie na żywo na kanale YouTube Fundacji Sama Mama.

Działacze z Chrzanowa w ramach projektu tworzą platformę internetową, która będzie udostępniać bezpłatnie materiały edukacyjne, jak scenariusze szkoleniowe, ankiety, filmiki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, a przede wszystkim Podręcznik Dobrych Praktyk dla edukatorów młodzieży. Platforma ma być dostępna w kwietniu.

Projekt "Adaptable Youth" jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus Plus we współpracy z organizacjami pozarządowymi z Bułgarii, Słowacji i Słowenii.