Minął rok od tego tragicznego zdarzenia na cmentarzu. Zapadlisko pochłonęło ok. 40 grobów. Rok, w czasie którego administracja rządowa powinna zrobić wiele, a nie zrobiła nic. To jest rok stracony/ Ludzie dalej obawiają się o swoją przyszłość, nie wiedzą, czego mogą oczekiwać. Czas to zmienić, pora wdrożyć konkretne działania. Chcemy zaproponować konkretny program dla Trzebini, który chcemy realizować po wyborach z samorządem gminy Trzebina  - podkreślają Bartłomiej Gębala i Marek Sowa.

1. Kluczowa inicjatywa-Specustawa dla Trzebini.

To gwarancja zaproponowania wykupu nieruchomości położonych na terenach zagrożonych zapadliskami po godziwej cenie.

2. Przekazanie gminie Trzebinia nieruchomości Skarbu Państwa.

Grunty niezbędne do realizacji zadań własnych gminy, w związku z koniecznością przeniesienia/budowy infrastruktury sportowej, komunalnej, drogowej i mieszkaniowej, muszą być niezwłocznie przekazane gminie.

3. STOP przeniesieniu mieszkańców Trzebini do Sosnowca!

Zapewnimy mieszkańcom perspektywę godnego życia na terenie gminy Trzebinia. Dlatego przygotujemy tereny pod budownictwo jednorodzinne w Trzebini dla osób, które zostaną zmuszone do zmiany miejsca zamieszkania.

4. Gwarancja finansowego wsparcia z budżetu państwa.

Przygotujemy program pomocowy na realizację inwestycji związanych z koniecznością budowy nowej infrastruktury. Cmentarz, korty tenisowe, stadion lekkoatletyczny oraz inne elementy infrastruktury muszą być odtworzone w bezpiecznym miejscu

5. Rodzinne Ogrody Działkowe.

Ogrody działkowe zostaną przeniesione w nowe, bezpieczne miejsce.

6. Odwodnienie terenu po zlikwidowanej Kopalni,,Siersza".