Jak poinformowała w czwartek GDDKIA, umowę podpisano z firmą Multiconsult Polska, której ofertę uznano w przetargu za najkorzystniejszą. Wykonawca wycenił swoje prace na blisko 10,8 mln zł.

Zamówienie dotyczy opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i koncepcji programowej (STEŚ-R) dla obwodnicy tych małopolskich miast. Wykonawca musi także uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

Zgodnie z planami dokumentacja ma dotyczyć nowej dwujezdniowej drogi klasy głównej przyspieszonej (GP) o długości około 15,9 km, omijającej centrum Chrzanowa i Trzebini. Trasa powstanie w ciągu drogi krajowej nr 79. W ramach inwestycji powstaną także skrzyżowania z innymi drogami, ciągi pieszo–rowerowe, obiekty mostowe oraz przepusty.

Zarządca dróg przewidział etapowania zadania. Etap pierwszy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji środowiskowej. Na jego wykonanie przewidywane są 43 miesiące od daty podpisania umowy z wykonawcą. Etap drugi obejmie udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów biorących udział w przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Według GDDKiA ta procedura przetargowa może potrwać ok. roku.

Głównym celem budowy obwodnicy Chrzanowa i Trzebini – wskazuje GDDKiA - jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obu miast. Aktualnie przejazd przez Chrzanów z Krakowa w kierunku Katowic odbywa się jednokierunkową drogą krajową nr 79, przebiegającą przez ściśle zabudowane centrum miasta.

Według drogowców wybudowanie obwodnicy poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, odciąży układ komunikacyjny i zwiększy przepustowość dróg miejskich. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego oraz regionalnego na odcinku drogi krajowej nr 79 w pobliżu autostrady A4. Zwiększy się dostępność komunikacyjna rafinerii w Trzebini, należącej do PKN Orlen.

Obwodnica Chrzanowa i Trzebini powstanie w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.