Prace dotyczyć będą podniesienia nośności drogi, przebudowy skrzyżowań i budowy ciągów pieszych. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na długości niemal 12 km jest 20 skrzyżowań i 215 zjazdów i wszystkie wymagają przebudowy.

Dodatkowo, w miejscu istniejącego mostu na potoku Wieprzówka z 1961 r. powstanie nowy obiekt. Stary most ma za niską nośność i zbyt wąskie chodniki.

– Droga krajowa nr 28 to kluczowy dla Małopolski i Podkarpacia ciąg komunikacyjny, dlatego w sposób kompleksowy podchodzimy do jej unowocześnienia. Trasa ta zostanie gruntownie przebudowana, tak aby była bezpieczna i dostosowana do ruchu pojazdów ciężkich. Powstaną tez obwodnice wielu miejscowości, których mieszkańcy odpoczną od zatorów tworzących się w ciągu krajowej 28 – mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Droga krajowa nr 28 na odcinku Zator - Wadowice przechodzi przez osuwiska, które obecnie są stabilne. Na etapie przygotowania dokumentacji planowane są jednak badania geologiczne, by potwierdzić czy dotychczasowe zabezpieczenia tych osuwisk są wystarczające.

Przewiduje się, że roboty budowlane będą prowadzone w latach 2029-2030.

DK28, zwana trasą karpacką, prowadzi od drogi krajowej nr 44 w Zatorze do granicy państwa w Medyce. Odcinki Siepietnica – Trzcinica i Przemyśl – Medyka zostały już dostosowane do wymaganych parametrów technicznych, zrealizowany została ponadto I etap obwodnicy Sanoka w ciągu DK28. Na pozostałych odcinkach zaplanowano wykonanie kolejnych obwodnic: Zatora, Wadowic, Makowa Podhalańskiego, Limanowej, Nowego Sącza, Miejsca Piastowego, Sanoka (II etap) oraz Przemyśla. Planowana jest także przebudowa odcinka Nowy Sącz – granica województwa małopolskiego i podkarpackiego.