W okręgu krakowskim listę otworzy szef krakowskiej PO Szczęsny Filipiak, a w podkrakowskim sekretarz regionu partii, Grzegorz Małodobry.

Z kolei liderami list w okręgach tarnowskim, nowosądeckim, tatrzańskim i w Zachodniej Małopolsce będą kolejno: Krzysztof Nowak, Michał Słowik, Maciej Koźbiał oraz Sylwia Żak-Biesik.