Antonio Avenoso, dyrektor Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu, ogłosił dziś w Krakowie, że Małopolska została uznana za najlepiej działający region w całej Europie. W raporcie napisano, że działania Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego powinny być przykładem dla wszystkich krajów na świecie, a zwłaszcza Europy.

Tworząc raport, brano pod uwagę działania edukacyjne, prewencyjne, infrastrukturalne i pomoc powypadkową. Antonio Avenoso złożył gratulacje na ręce marszałka Łukasza Smółki, przewodniczącego Małopolskiej Rady. W raporcie Banku światowego znalazła się również pochwała dla Radia Kraków, za działania edukacyjne, konsekwentnie realizowane na naszej antenie.

Informacja o raporcie została ogłoszona podczas debaty w czasie Krakowskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które właśnie odbywają się w Krakowie. Organizatorem konferencji, w której biorą udział naukowcy z całej Polski, są Konferencje Specjalistyczne Media Pro.