Po raz kolejny w ciągu dwóch tygodni lipca młodzież pogłębia swoją wiedzę z dziedziny polityki, ekonomii, kultury, nauk społecznych oraz stosunków międzynarodowych pod okiem ekspertów i naukowców.

Dyrektor Stowarzyszenia Willa Decjusza dr Danuta Glondys podkreśla, że Szkoła to nie tylko wydarzenie o charakterze edukacyjnym lecz również lekcja wolności dla młodych europejczyków.

Otwarcie uświetniło wspomnienie o prezydencie Vaclavie Havlu wygłoszone przez Jana Lityńskiego, Doradcę Prezydenta RP, który w czasach opozycji demokratycznej oraz transformacji bezpośrednio z Nim współpracował. Podczas inauguracji odbyła się również debata z przedstawicielami Słowacji, Polski, Czech oraz Węgier stanowiąca podsumowanie doświadczeń z Przewodnictw w Radzie Unii Europejskiej, pełnionych przez poszczególne kraje w ostatnich latach.

Do Krakowa przyjechali młodzi ludzie z krajów Grupy Wyszehradzkiej a także Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Armenii, Serbii i Czarnogóry, Rumunii, Rosji oraz Mongolii. W programie znajdą się zagadnienia stanowiące najbardziej aktualne wyzwania społeczne, polityczne i ekonomiczne poszczególnych krajów Europy, Grupy Wyszehradzkiej, a także problemy globalne. Wśród nich m. in. stan liberalnych demokracji, nasilające się zjawiska korupcji, radykalizacja życia społecznego, perspektywy i priorytety współpracy wyszehradzkiej. Kryzys w strefie euro i jego konsekwencje dla rozwoju regionalnego, kwestie ekologii w stosunkach międzynarodowych, kształtowanie się i problemy społeczeństw wielokulturowych a także zagadnienia tożsamości i odrębności kulturowej, rola i miejsce mediów we współczesnym świecie.

Wątkiem, który w różnych ujęciach przewijać się będzie w tegorocznych zajęciach jest temat Miasta . Począwszy od problematyki nowoczesnego zarządzania miastem, poprzez kwestie ekologiczne, architektoniczne, prezentacje artystów nurtu Urban Art, po warsztaty fotografii postindustrialnej i wyjazdy studyjne w regionie Małopolskim (Skamieniałe Miasto, Miasteczko Galicyjskie). Organizatorzy otworzyli również część zajęć Szkoły dla szerszej publiczności, informacje na ten temat znaleźć można na stronie www.villa.org.pl .

Wszystkie wydarzenia odbędą się na terenie Willi Decjusza.