... i jeszcze - dlaczego bilet na koncert kosztuje tyle, ile kosztuje? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdą uczestnicy pierwszej edycji Akademii Muzykoteki Szkolnej, która między 10 a 17 września br. towarzyszyć będzie krakowskiemu Festiwalowi Sacrum Profanum.

Muzykoteka Szkolna (www.muzykotekaszkolna.pl) - edukacyjny serwis do nauki muzyki i pogłębiania wiedzy i wrażliwości muzycznej przygotowany przez Narodowy Instytut Audiowizualny we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego - uruchamia pierwszą w swojej historii Akademię Muzykoteki Szkolnej, skierowaną do młodzieży między 13 a 20 rokiem życia.

Zakwalifikowani do udziału w Akademii uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazję, by… od kuchni poznać krakowski Festiwal Sacrum Profanum. Tygodniowy cykl zajęć pozwoli m.in. zgłębić wiedzę z zakresu organizacji produkcji wydarzeń kulturalnych, odkryć niepisane reguły programownia festiwalu i prowadzenia rozmów z artystami, poznać kulisy pracy krytyka muzycznego i przygotowania dziennikarskiej relacji z koncertów, a także udzielić odpowiedzi na nurtujące każdego młodego melomana pytania: Jak powstaje festiwal muzyczny? Dlaczego muzycy muszą grać próby przed występem? Co tak naprawdę robi dyrektor festiwalu i dlaczego bilet na koncert kosztuje tyle, ile kosztuje?

Program zajęć Akademii Muzykoteki Szkolnej obejmie spotkania z artystami, kompozytorami, organizatorami, dziennikarzami i krytykami muzycznymi II i III
Programu Polskiego Radia, przedstawicielami instytucji kultury (Narodowy Instytut Audiowizualny, Krakowskie Biuro Festiwalowe) i władz miasta Krakowa.

Młodzież biorąca udział w Akademii będzie miała również możliwość uczestniczenia w próbach do wydarzeń artystycznych, konferencji prasowej z udziałem zaproszonych gości, a także zwiedzania studia koncertowego Polskiego Radia w Krakowie, a ponadto szansę wzięcia udziału we wszystkich prezentowanych podczas Festiwalu koncertach.

Akademia Muzykoteki Szkolnej dedykowana jest młodzieży, która ukończyła 13 lat, a nie ukończyła lat 20 i mieszka na terenie Krakowa i okolic.
Zajęcia będą odbywały się od 10 do 17 września, codziennie, popołudniami od godz. 15:00, z możliwością uczestnictwa w koncertach w godzinach wieczornych.

Miejscem spotkań będzie Pawilon Wyspiańskiego (pl. Wszystkich Świętych 2). Organizatorzy zapewniają opiekę nad uczestnikami w godzinach trwania Akademii, a także pokrycie kosztów przejazdu na zajęcia praktyczne (próby) środkami komunikacji miejskiej

Zgłoszenia do 5 września (środa) można przesyłać na adres [email protected] wraz z pięciozdaniową wypowiedzią „Dlaczego chciałabym/chciałbym wziąć udział w Akademii Muzykoteki Szkolnej”.

Spośród nadesłanych odpowiedzi redakcja Muzykoteki Szkolnej (do 7 września)
wyłoni 15 uczestników.
Udział w Akademii niepełnoletnich będzie wymagał pisemnej zgody jednego z opiekunów, uczestnicy proszeni są zatem o przesłanie wraz ze
zgłoszeniem numeru telefonu rodzica. Szczegółowy program Akademii Muzykoteki Szkolnej wraz z regulaminem dostępny na:

www.akademia.muzykotekaszkolna.pl.